07-07-2020 :
Ürünlerin Ortalama Fiyatları ALIM:ET (KARKAS) -DANA : 36.00 SATIM: ET (KARKAS) -DANA : 37.51 ET (KARKAS) - DÜVE : 34.50 ARPA: 1.45

Kayıt için Gerekenler

 

Borsamıza Üyelik İşlemleri

 

5174 Sayılı Kanunun 32'nci ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7'nci maddesi gereğince, Isparta Ticaret Borsası Kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, Borsamıza kaydolmak zorundadırlar.
 

Ayrıca; Borsamıza kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde borsamıza bildirilmesi de yasal bir yükümlülüktür. Borsalara kayıt talep üzerine yapılır. Ancak, bu maddenin birinci fıkrasına göre kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükmü saklıdır. Borsalara talep üzerine veya resen üye kaydı yapılabilmesi için kayıt olmak isteyenlerin ticaret siciline veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması ve bu kayıtlarda iştigal konuları arasında borsaya tabii maddelerin alım veya satımının yer alması şarttır. Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. Borsaya kaydolmak isteyen gerçek ve tüzel kişler talep üzerine kayıt esnasında kotasyona tabi ürünlerin alım satımını belgelemek zorundadırlar.Borsaya tabi maddeler üzerinden alım satım işlemini belgelendiremeyenlerin üyelik talepleri belgelendirmenin tamamlanmasına kadar bekletilir.

 

Isparta Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak Borsamız Tescil ve Muamelat Servisi 'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

İstenilen evraklar için lütfen tıklayınız
Gerçek Kişilik Kayıt Formunu Doldurunuz
Taahhütname için tıklayınız

Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

İstenilen evraklar için lütfen tıklayınız
Tüzel Kişilik Kayıt Formunu Doldurunuz
Taahhütname için tıklayınız

Döviz Kurları

 • Alış
 • Satış
 • DOLAR
  6.8523
  6.8647
 • EURO
  7.7308
  7.7447
Popup