06-08-2020 :
Ürünlerin Ortalama Fiyatları ALIM:ARPA YEMLİK : 1.32 ET (KARKAS) -DANA: 36.55 İNEK SÜTÜ : 1.97 VİŞNE SAN.TİPİ : 2.72 SATIM: VİŞNE SAN.TİPİ : 3.45 İNEK SÜTÜ : 2.25

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarım Ürünlerine Devlet Desteği

 

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarım Ürünlerine Devlet Desteği

 

Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünleri için çiftçilere lisanslı depo kira desteği ile ilave kira, analiz ve nakliye desteği tutarları belirlendi.


Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1843), 24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

 
Lisanslı depolar 5 yıl süreyle desteklenecek
 

Karar, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını, ürünlerini fiyat düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sisteminin beş yıl süreyle desteklenmesine ilişkin hususları kapsıyor.
 

Kira desteği verilecek ürünler ve destek miktarları

 

Buna göre, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen; tablo 1’de yer alan ürünler için karşılarında belirtilen miktarda, Tablo 2’de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin %50’si oranında kira desteği verilecek. Bu desteğe ilişkin ödemeler lisanslı depo işletmelerine yapılacak.

 

İlave kira, analiz ve nakliye desteğiÇiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler ile ürünlerini ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden alan üretici birlikleri, tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ve/veya Kooperatifler kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen üretici örgütlerine, üreticilerden aldıkları veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini, lisanslı depo işletmelerine depolanmak üzere teslim etmeleri halinde, yukarda belirtilen üst sınırları geçmemek ve 10 Ekim 2019 tarihinden başlamak üzere, her üretim yılına ait ürün için en fazla altı ay süre ile ilave kira desteği verilecek.
İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL’yi geçmemek üzere her ürün çeşidi için en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği verilecek.
Üreticiler ve üretici örgütleri, depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına 25 TL’yi geçmemek üzere, Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği alacaklar.

 

Kararın geçerlilik tarihiKararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğler ile belirlenecek.


17 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek. 

 

 

Goruntulenme : 231 Tarih : 2019-12-25

Döviz Kurları

 • Alış
 • Satış
 • DOLAR
  7.1593
  7.1722
 • EURO
  8.486
  8.5012
Popup